Mètode

La logopèdia és una professió sanitària que s’ocupa de la prevenció, l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de les alteracions en els processos de la comunicació, del llenguatge (oral i escrit), de la parla, de la veu, de l’audició i de les funcions orals no verbals (succió, masticació, deglució i respiració), de naturalesa evolutiva o adquirida, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones en totes les etapes de la seva vida.

Com ho fem?

Entrevista inicial

Recollida de dades pel procés d’avaluació amb el pacient o amb els pares o tutors legals, en cas d’un menor – consulta gratuïta.

Avaluació inicial

Valoració mitjançant l’ús de diverses tècniques com test, protocols o observació directa. Anàlisis de les dades i contacte amb altres professionals que també atenen al pacient, en cas necessari.

Devolució

Reunió amb el pacient o amb els pares o tutors legals, per explicar els resultats obtinguts en l’avaluació i proposar el pla terapèutic a seguir.

Tractament individualitzat

Tractament amb objectius i materials personalitzats. Es realitzen proves per valorar l’evolució del tractament i adaptar els objectius de treball. Abans de donar l’alta es realitzen sessions de seguiment per garantir el manteniment del resultats obtinguts.

VOLS QUE ET TRUQUEM?

Sol·licitar consulta

Ompliu el formulari següent per sol·licitar una consulta inicial.