Logopèdia per adults

ÀREA DE LA PARLA

Tractament d’aspectes que alteren l’articulació verbal i la fluïdesa dels sons.

Dislàlia
 • Errors constants per articular un o diversos sons de la parla.
Disfèmia
 • Trastorn de l’articulació caracteritzat per bloquejos, repeticions i/o prolongacions en la parla, comunament anomenat tartamudeig.
Taquifèmia
 • Trastorn caracteritzat per un ritme de parla excessivament ràpid.

ÀREA DEL LLENGUATGE

Tractament de les alteracions en la producció i/o comprensió del llenguatge, oral i escrit, a nivell fonètic-fonològic, morfosintàctic, lèxic-semàntic i/o pragmàtic.

Trastorn del llenguatge secundari a altres patologies
 • Alteració del llenguatge oral associat, per exemple a, hipoacúsia, paràlisis cerebral o trastorn de l’espectre autista.
Afàsia
 • Incapacitat parcial o total per l’ús del llenguatge degut a una lesió neurològica.
Dislèxia
 • Trastorn que afecta a la lectura.

ÀREA DE LA VEU

Tractament de les alteracions que afecten a les característiques acústiques de la veu, ja sigui per un mal ús vocal o per una lesió a les cordes vocals.

Disfonia hipercinètica
 • Alteració de les qualitats de la veu produïda per excés de tensió muscular.
Disfonia hipocinètica
 • Alteració de les qualitats de la veu produïda per falta de tensió muscular.
Paràlisi de corda vocal
 • Paràlisi d’una o d’ambdues cordes vocals, d’origen neurològic, tumoral o degut a una cirurgia.
Tècnica vocal
 • Tractament per optimitzar les característiques acústiques de la veu quan no hi ha lesió a les cordes vocals.

ÀREA MIOFUNCIONAL

Tractament per adequar les funcions orals relacionades amb la respiració, la masticació, l’articulació i la deglució.

Deglució atípica o adaptada
 • Moviments inadequats de la llengua en l’acte de deglutir amb o sense alteració en la cavitat oral.
Disàrtria
 • Alteració neurològica que afecta al control de la musculatura necessària per produir la parla i les funcions associades (respiració, coordinació fono-respiratòria, ressonància, ritme, melodia).
Disfàgia
 • Alteració en la deglució dels aliments sòlids i/o líquids.

ÀREA DE LA COMUNICACIÓ

Tractament per instaurar una comunicació efectiva quan el llenguatge oral no és viable.

Implementació de PECS
 • Sistema alternatiu i/o augmentatiu de la comunicació mitjançant l’intercanvi d’imatges.
SAAC
 • Sistema alternatiu i/o augmentatiu de la comunicació.
VOLS QUE ET TRUQUEM?

Sol·licitar consulta

Ompliu el formulari següent per sol·licitar una consulta inicial.