Logopèdia per a nens

En els primers anys de vida és molt important detectar i treballar qualsevol dèficit o trastorn que pugui sorgir, ja que, una intervenció primerenca, augmenta considerablement l’èxit en el tractament.

ÀREA DE LA PARLA

Tractament d’aspectes que alteren l’articulació verbal i la fluïdesa dels sons.

Dislàlia
 • Errors constants per articular un o diversos sons de la parla.
Disfèmia
 • Trastorn de l’articulació caracteritzat per bloquejos, repeticions i/o prolongacions en la parla, comunament anomenat tartamudeig.
Taquifèmia
 • Trastorn caracteritzat per un ritme de parla excessivament ràpid.

ÀREA DEL LLENGUATGE ORAL

Tractament de les alteracions en la producció i/o comprensió del llenguatge a nivell fonètic-fonològic, morfosintàctic, lèxic-semàntic i/o pragmàtic.

Trastorn fonològic
 • Errors variables en la parla degut a substitucions i/o omissions de fonemes i simplificacions de paraules.
Retard del llenguatge
 • Desfàs cronològic en el desenvolupament del llenguatge sense que existeixin altres alteracions associades que ho puguin explicar.
Trastorn específic del llenguatge (TEL)
 • Desviació dels patrons normals en l’adquisició del llenguatge, amb la presència d’errors que no són característics de cap edat.
Trastorn del llenguatge secundari a altres patologies
 • Desviació dels patrons normals en l’adquisició del llenguatge associat a hipoacúsia, paràlisis cerebral, trastorn de l’espectre autista.

ÀREA DEL LLENGUATGE ESCRIT

Intervenció de les dificultats en l’adquisició de la lectura i de l’escriptura.

Retard en la lectura i/o l’escriptura
 • Retard en l’adquisició de la lectura i/o escriptura.
Disgrafia
 • Trastorn que afecta a l’escriptura.
Dislèxia
 • Trastorn que afecta a l’aprenentatge de la lectura.

ÀREA DE LA VEU

Tractament de les alteracions que afecten a les característiques acústiques de la veu, ja sigui per un mal ús vocal o per una lesió a les cordes vocals.

Disfonia hipercinètica
 • Alteració de les qualitats de la veu produït excés de tensió muscular.
Tècnica vocal
 • Tractament per optimitzar les qualitats de la veu quan no hi ha lesió.

ÀREA MIOFUNCIONAL

Tractament per adequar les funcions orals relacionades amb la succió, la respiració, la masticació, l’articulació i la deglució.

Deglució atípica o adaptada
 • Moviment inadequat de la llengua en l’acte de deglutir amb o sense alteració en la cavitat oral.
Respiració oral
 • La forma en la que respirem pot repercutir en el desenvolupament de la musculatura orofacial i altres funcions.
Disglòssia
 • Trastorn de l’articulació produïts per malformacions o disfuncions en els òrgans articulatoris, fissura palatina, llavi leporí, paràlisis velar, parèsies facials i/o orofacials.

ÀREA DE LA COMUNICACIÓ

Tractament per instaurar una comunicació efectiva quan el llenguatge oral no és viable.

Implementació de PECS
 • Sistema alternatiu i/o augmentatiu de la comunicació mitjançant l’intercanvi d’imatges.
SAAC
 • Sistema alternatiu i/o augmentatiu de la comunicació.
VOLS QUE ET TRUQUEM?

Sol·licitar consulta

Ompliu el formulari següent per sol·licitar una consulta inicial.